E shtunë, Shtator 30

Etiketë: Ngecje

Shqetësime publike ndërkombëtare dhe vendore për ngecje të investimeve në Kosovë

Shqetësime publike ndërkombëtare dhe vendore për ngecje të investimeve në Kosovë

Ekonomi, Kombëtare, Lajme
“Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte (IHD), por ky potencial është i kufizuar nga dështimi i saj për të adresuar disa çështje serioze strukturore, duke përfshirë integrimin e kufizuar ekonomik rajonal dhe global, ndërhyrjen politike në ekonomi, korrupsionin, furnizim jo të besueshëm me energji, një sektor i madh informal, vështirësi në vendosjen e të drejtave pronësore, dhe sundimin e dobët i ligjit, duke përfshirë edhe mangësitë në zbatimin e kontratave”, thuhet, ndër të tjera në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Çka vlerësojnë dhe çka sugjerojnë në OEAK dhe çka zyrtarët e OEK-së rreth gjendjes së pavolitshme të investimve në Kosovë? Shqetësimin e kahmotshëm, sidomos në këto vitet e fundit, për mungesë investimesh të huaja direkte, ose investime të ...