Tërheqja e kursimeve – Ja si duhet të regjistroheni për llogari në Trustin Pensional

 Tërheqja e kursimeve – Ja si duhet të regjistroheni për llogari në Trustin Pensional

Nëse dëshironi të dini sa euro keni në “eTrust” ju duhet të ndiqni hapat si në vijim:

Plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara më poshtë.

Ngarkoni letërnjoftimin, pasaportën, ose patent shoferin tuaj në kutinë e fundit.

Klikoni në butonin “Dërgo”.

Kontrolloni emailin tuaj (në inbox, spam/junk), gjeni dhe klikoni linkun për verifikim që ju dërgohet pas këtij regjistrimi.

Pastaj ne do të autorizojmë qasjen online në llogarinë tuaj më së largu brenda 24 orëve.

Linku per regjistrim: https://online.trusti.org/web/guest/register

Nr. Personal:

Emri:

Mbiemri:

Cakto fjalëkalimin:

Konfirmo fjalëkalimin:

Email:

Konfirmo emailin:

Ngarko Letërnjoftimin në PDF:

LAJME TË TJERA