Abuzimi me droga nga adoleshentët në vendin tonë

Fitim Alidema

Abuzimi me drogëra është një çështje shqetësuese për adoleshentët, pasi ata janë në një periudhë të ndjeshme të zhvillimit dhe identitetit. Është e rëndësishme që të ofrohet edukatë dhe mbështetje për të ndihmuar adoleshentët të kuptojnë rreziqet dhe pasojat e përdorimit të drogës. Komunikimi i hapur dhe mbështetja emocionale janë thelbësore për të ndihmuar adoleshentët të përballen me presionin shoqëror dhe të mësojnë strategji të shëndetshme për të përballuar stresin dhe sfidat.

Moshat më të ndieshme abuzuese tek adoleshentet –

Adoleshentët janë më të ndjeshëm ndaj ndikimit të drogës gjatë periudhës së adoleshencës së hershme, zakonisht nga moshat 12 deri në 16 vjeç. Kjo është periudha kur truri dhe sistemi nervor janë në zhvillim të shpejtë dhe ekspozimi ndaj drogave mund të ndikojë në zhvillimin e tyre në mënyra të ndryshme. Ndaj është kritike që të ofrohet edukim dhe mbështetje për të ndihmuar adoleshentët të mësojnë për rreziqet e drogës dhe për të zhvilluar aftësi për t’i rezistuar presioneve negative.

Si duhet të reagojmë si shoqëri, masat që duhet ti marrim

Si shoqëri, është e rëndësishme të krijojmë një mjedis ku adoleshentët ndihen të mbështetur dhe të kuptuar. Disa masa që mund të merren përfshijnë:

1. Edukim dhe ndërgjegjësim: Ofrimi i informacionit të saktë dhe të plotë për rreziqet e drogës dhe pasojat e saj.

2. Ndërtimi i aftësive për të rezistuar ndaj presionit: Ndihma për të zhvilluar aftësi për të refuzuar përdorimin e drogës dhe për të menaxhuar presionin shoqëror.

3. Mbështetja emocionale: Krijimi i mjedisit ku adoleshentët ndihen të dëgjuar dhe të kuptuar mund të ndihmojë në zvogëlimin e faktorëve që i shtyjnë ata drejt përdorimit të drogës.

4. Politikat dhe programet preventive: Investimi në programe dhe politika që synojnë parandalimin e përdorimit të drogës në nivel shoqëror dhe vendim-marrjen e politikave për të adresuar shkakët kryesorë të përdorimit të drogës.

5. Ndërtimi i bashkëpunimit: Ngritja e bashkëpunimit mes familjeve, shkollave, autoriteteve lokale dhe organizatave jo-qeveritare për të ofruar mbështetje dhe resurse për adoleshentët në risk.

Disa nga drogërat që adoleshentët i fillojnë në moshen e tyre :

Disa nga drogat fillestare që adoleshentët mund të fillojnë të përdorin përfshijnë:

1. Alkooli: Alkooli është një nga drogat më të përdorura nga adoleshentët, pasi është relativisht e lehtë të gjejnë dhe shpesh konsumohet në mjediset shoqërore.

2. Tyrbja: Tyrbja është një drogë e ndryshme e popullarizuar nga adoleshentët për efektet e saj të shpejtë dhe të shkurtëra.

3. Marihuana: Marihuana është një drogë e përdorur gjerësisht nga adoleshentët për efektet e saj të “relaksuara” dhe të “euforike”.

4. Cigare: Përveç nikotinës, adoleshentët shpesh fillojnë të përdorin cigare si një mënyrë për të eksperimentuar me drogat.

5. Psikotropet pa recetë : Në disa raste, adoleshentët mund të abuzojnë grupin e benzodiazepinave  pa lejen e mjekut dhe farmacistit duke mos i njohur rreziqet dhe efektet anësore e toksike.

Drograt më të abuzuara në vendin tonë :

1. Marihuana: Përdorimi i marihuanës është shumë i përhapur mes adoleshentëve në shumë vende, duke përfshirë edhe atë tonën.

2. Alkooli: Konsumimi i alkoolit është gjithashtu i lartë mes adoleshentëve dhe është një nga drogat më të përdorura nga grupmosha adoleshente.

3. Tyrbja: Edhe përdorimi i tyrbjes është shumë i përhapur mes adoleshentëve, duke qenë një nga drogat më të lehta dhe më të arritshme.

4. Kokaina: Në disa raste, adoleshentët mund të eksperimentojnë edhe me droga më të forta si kokaina, veçanërisht në qytetet më të mëdha.

Cka përmban Tyrbja dhe cilat jane efektet e saj?

Tyrbja, si një drogë sintetike stimuluese, përfshin kryesisht substancën kimike “methamphetamine”. Kjo substancë ndikon në sistemin nervor qendror dhe shkakton efekte të tilla si rritja e niveleve euforike dhe të energjisë. Megjithatë, në shtojcën e tyrbjes mund të përdoren edhe të tjera substancat kimike, të cilat mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe të shkaktojnë efekte anësore të ndryshme. Për shkak të mënyrës së paligjshme të prodhimit dhe shpërndarjes së tyrbjes, përbërësit e shtuar mund të jenë të paidentifikueshëm dhe të ndryshojnë nga një dozë në tjetrën, duke rritur rrezikun për konsumatorët.

Efektet anësore nga abuzimi me drogëra tek adoleshentet :

Përdorimi i drogës nga adoleshentët mund të sjellë efekte anësore dhe pasojat serioze për shëndetin e tyre fizik dhe mendore. Disa nga këto përfshijnë:

1. Dëmtimi i trurit: Përdorimi i drogës mund të shkaktojë dëme të pacenueshme në strukturën dhe funksionimin e trurit, duke prekur aftësitë kognitive, mendore dhe emocionale të adoleshentit.

2. Probleme shëndetësore fizike: Përdorimi i drogës mund të shkaktojë një gamë të gjerë të problemeve shëndetësore fizike, përfshirë dëmtim të organeve, problemet e zemrës, dhe dëme të mëlçisë.

3. Varësia: Shumë droga kanë potencialin për të shkaktuar varësi fizike dhe emocionale, duke bërë që adoleshentët të vazhdojnë të konsumojnë drogën edhe në rrezik të shëndetit dhe jetës.

4. Ndikim negativ në performancën shkollore dhe punën: Përdorimi i drogës mund të ndikojë në aftësitë e adoleshentëve për të mësuar dhe për të kryer mirë në shkollë ose në punë, duke sjellë pasoja afatgjata në karrierën dhe zhvillimin e tyre.

5. Probleme ligjore: Adoleshentët që përdorin drogë janë më të prirur të kenë probleme me ligjin, duke përfshirë arrestime dhe probleme me drejtësinë që mund të kenë pasoja afatgjata për të ardhmen e tyre.

Cili duhët të jetë reagimi i shoqerisë, institucioneve dhe profesionisteve të shëndetit

Reagimi i shoqërisë dhe profesionistëve të shëndetit ndaj përdorimit të drogës nga adoleshentët duhet të jetë i përfshirë dhe i ndërgjegjshëm. Disa hapa që mund të ndiqen përfshijnë:

1. Edukim dhe ndërgjegjësim: Ofrimi i informacionit të saktë dhe të plotë për rreziqet e drogës dhe mënyra për t’i parandaluar ato, si dhe të mbështesës për zhvillimin e aftësive për të refuzuar drogën.

2. Këshillimi dhe ndihma: Ofrimi i këshillimit dhe ndihmës për adoleshentët që kanë filluar të përdorin drogë, përfshirë mbështetjen emocionale dhe trajtimin për varësi.

3. Politika dhe programet preventive: Zhvillimi i politikave dhe programeve preventive që synojnë të zvogëlojnë disponueshmërinë e drogës dhe të promovojnë mjediset shëndetësore dhe mbështetëse për adoleshentët.

4. Bashkëpunimi i institucioneve: Ndërtimi i bashkëpunimit mes shkollave, familjeve, profesionistëve të shëndetit dhe autoriteteve lokale për të adresuar shkakët kryesore të përdorimit të drogës dhe për të ofruar mbështetje efektive.

5. Trajtimi dhe rehabilitimi: Sigurimi i shërbimeve të trajtimit dhe rehabilitimit për adoleshentët që kanë probleme me drogën, duke përfshirë terapi individuale dhe në grup, si dhe mbështetje për rindërtimin e jetës.