Miratohet zbritja e 100 eurove në tatimin në pronë

Kuvendi i Kosovës ka miratuar të enjten në mbrëmje në lexim të dytë ndryshimin e Ligjit për pronën e paluajtshme, që nënkupton se nga ky ligj do të mundësohet zbritja prej 100 euro në faturat e tatimit në pronë për vitin 2023.

Sipas Ministrisë së Financave, përmes këtij ligji po ashtu mundësohen lirime tatimore për banimin primar e tokën bujqësore.

MF-ja ka thënë se me këtë ligj do të ketë kufizim të përllogaritjes së interesit që të mos tejkalojë vlerën e detyrimit tatimor, zbritje të shkallës së poshtme tatimore për vitin 2024, dhe fillimin e aplikimit të tatimit progresiv nga viti 2025.