Shtesa

Ekzekutohen shtesat prej 100 eurove

Ekzekutohen shtesat prej 100 eurove

Ministria e Financave ka njoftuar se ka ekzekutuar shtesat për disa kategori të parapara. Pas të gjitha përgatitjeve teknike nga stafi i MFPT, sot kemi arritur të ekzekutojmë shtesat e njëhershme për të gjithë pensionmarrësit si në vijim: Pensionistët e moshës Kategoritë e luftës Pensionet për aftësi të kufizuara Pensionet…
Lexo më shumë